Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach, ul. Sokolska 25

 

Nawigacja

Edukacja zdalna

 • Budżet Obywatelski

  Od 10 do 23 września ruszył etap głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego.

  Wśród zadań lokalnych znalazł się projekt naszego przedszkola :

  „Ogród zmysłów pełen kolorów, dźwięków, zapachów i kształtów czyli Ogród Sensoryczny           w Miejskim Przedszkolu nr 45”

  Można oddać głos

  https://bo.katowice.eu/Aktualnosci/Strony/G%C5%82osowanie-w-IX-edycji-Bud%C5%BCetu-Obywatelskiego.aspx  

  na projekt nr

                        L 1 /07 /IX        

  Pragniemy poinformować, że głosowanie jest bezpłatne i bezpieczne.

            Za każdy oddany głos

   

                                                                  Dziękujemy

   

   

   

   

   

   

 • Wyjście do kina
 • BAL JESIENNY
 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2022/2023

   

   

                                                  Szanowni Rodzice!

  Informujemy , że ustalone zostały terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

   

  ZARZĄDZENIE NR 2211/2022 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

  z dnia 28 stycznia 2022 r.

   

   

  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego        w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  od 14 lipca 2022 r. od godz. 8:00

  do 18 lipca  2022 r. do godz. 15:00

   

  Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny i odbywa się poprzez stronę:

   

                       http://katowice.przedszkola.vnabor.pl

   

  Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się na stronie internetowej i  wprowadzają dane do  formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.

  Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany przez oboje rodziców                 (nie dotyczy osób samotnie wychowujących) z ewentualnymi załącznikami złożyć          w przedszkolu pierwszego wyboru.

   

   

  DZIECI BIORĄCE UDZIAŁ W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ ZOSTAŁY PRZYJĘTE  DO PRZEDSZKOLA.

   

   

 • UWAGA !!!

   

         W TROSCE O ZDROWIE  NAS  WSZYSTKICH

  wprowadzamy  następujące zasady   funkcjonowania  szatni  przedszkolnej

  • Wszyscy Rodzice przebierają dzieci  na parterze                                                W holu na parterze może przebywać 5 RODZICÓW  Z DZIECKIEM  LUB  RODZEŃSTWO

  • Następnie  odprowadzają  Państwo dziecko  na górny hol do wyznaczonego miejsca   i przekazują  osobie  dyżurującej  , która  odprowadzi  dziecko do szatni i sali zajęć .

  • Odbiór dzieci

   Powiadamiają Państwo domofonem przy drzwiach głównych pracownika     o przyjściu i oczekują na dziecko .

  •  Dziecko zostanie odprowadzone przez dyżurującego pracownika na parter.

  Przypominamy o zachowaniu dystansu społecznego  między  Rodzicami i pracownikami .

   

  Zawiadamiamy, iż na życzenie Rodzica, możemy sprawować opiekę nad dzieckiem w szatni przedszkolnej.

  Prosimy o ograniczenie wchodzenia  do PRZEDSZKOLA !!!

   

  Jednocześnie informujemy, iż dokładamy wszelkich starań w celu usprawnienia organizacji odbierania i przekazywania dzieci.

   

  Drodzy  Rodzice  zasady mogą ulec zmianie .

   

  Dziękujemy za przychylność i zrozumienie.

   

   

  DRODZY  RODZICE

   

  Informujemy , że w przypadku pozytywnego wyniku testu na COVID 19 u pracownika przedszkola dyrektor w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym i Sanepidem podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych.

   

   

   

   

   

 • PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI Z RODZICAMI/ OPIEKUNAMI PRAWNYMI

             

   1.Rodzice w przypadku skorzystania z usług przedszkola są zobowiązani do  pozostawienia   aktualnego

    numeru telefonu oraz adresu mailowego.

  2.Rodzice w przypadku skorzystania z usług przedszkola i pozostawienia dziecka pod opieką w placówce

     są zobowiązani do  każdorazowego odbierania telefonu  z przedszkola.

  3.W sytuacji losowej gdy rodzic nie odbierze telefonu zobowiązany jest do niezwłocznego oddzwonienia.

  4.W przypadku wystąpienia u dziecka podczas pobytu w przedszkolu oznak choroby Rodzic jest

     natychmiast informowany o zaistniałej sytuacji telefonicznie i jest zobowiązany do niezwłocznego tj. do

     1 godz.  odbioru dziecka z placówki licząc od momentu przekazania  informacji o stanie zdrowia dziecka.

  5.Komunikaty mogą się również ukazywać na stronie www przedszkola.

  6.Z Przedszkolem Rodzic może kontaktować się wykorzystując:

  1. Telefon:   32/2599087
  2. Pocztę elektroniczną: miejskie45@gmail.com

  PROSZĘ POBRAĆ I WYPEŁNIĆ

  OSWIADCZENIE-SZYBKA_KOMUNIKACJA_Z_RODZICAMI.docx