Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach, ul. Sokolska 25

 

Nawigacja

Edukacja zdalna

Grupa Misie

CO ROBIMY W PAŻDZIERNIKU?

  • uczestniczy w zabawach ruchowych
  • przestrzega zasad i reguł obowiązy=ujących w grupie
  • rozpoznaje, nazywa i określa kolory warzyw i owoców
  • uczestniczy w zabawach badawczych z wykorzystaniem owoców i warzyw
  • przeżywa i wyraża emocje
  • rozwija umiejętności matematyczne
  • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia
  • przejawia życzliwość i troskę w stosunku do zwierząt
  • obdarza uwagą dzieci i dorosłych
  • poszerza wiedzę na temat zwierząt żyjących w lesie