Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach, ul. Sokolska 25

 

Nawigacja

Edukacja zdalna

Grupa Misie

Co robimy we wrześniu?

21.09 Dzień Przedszkolaka

23.09 Bal jesienny

28.09 Dzień jabłka     

- podaje własne imię

    - wskazuje i nazywa części ciała

 • podejmuje próby samodzielnego zdejmowania i zakładania ubrania, korzystania z toalety, spożywania posiłków
 • poznaje imiona kolegów i koleżanek z grupy
 • poznaje zasady regulujące współżycie w grupie i wie, że trzeba ich przestrzegać
 • bierze udział w zabawach kierowanych, ruchowych
 • sprząta zabawki po skończonej zabawie
 • mówi o swoich potrzebach fizjologicznych I.1
 • dzieli się z innymi swoimi przeżyciami i emocjami II.4
 • uważnie słucha rozmówcy
 • powtarza proste piosenki i rymowanki
 • rozwija poczucie rytmu i umiejętności wokalne
 • poznaje brzmienie bębenka i sposób gry na instrumencie
 • poznaje najbliższe otoczenie
 • poznaje podstawowe zasady higieny
 • maszeruje do rytmu
 • wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu
 • słucha wiersza i opowiadania
 • wykonuje proste prace plastyczne
 • rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku
 • przelicza na konkretach
 • śpiewa piosenki, powtarza proste układy ruchowe
 • reaguje na zmiany wysokości dźwięków (niskie i wysokie)
 • rozwija umiejętności wokalne
 • uczestniczy w zabawach twórczych
 • potrafi przez krótki czas skupić się na wykonywanych czynnościach
 • imiona dzieci z grupy
 • bierze udział w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
 • dzieli się z innymi swoimi przeżyciami, emocjami, doświadczeniami
 • obserwuje zjawiska atmosferyczne jesieni
 • wsłuchuje się w dźwięki przyrody, próbuje je rozpoznawać
 • klasyfikuje przedmioty ze względu na rodzaj
 • przelicza przedmioty we własnym zakresie
 • korzysta z dziecięcej biblioteczki, dba o książki
 • odczuwa przynależność do grupy
 • wyraża siebie poprzez impresję plastyczną i muzyczną
 • analizuje i rozpoznaje różne dźwięki
 • poznaje ciekawostki dotyczące świata roślin i zwierząt
 • wykonuje ćwiczenia oddechowe i logopedyczne
 • ćwiczy motorykę małą podczas zabaw drobnymi przedmiotami
 • dostrzega i kontynuuje proste rytmy
 • układa proste konstrukcje z klocków
 • porusza się dowolnie do muzyki
 • rozwija poczucie rytmu
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory
 • ogląda ilustracje w książkach i czasopismach
 • śpiewa piosenki, powtarza rymowanki
 • doskonali poczucie rytmu i umiejętności wokalne
 • rozpoznaje i nazywa wybrane owoce