Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach, ul. Sokolska 25

 

Nawigacja

Edukacja zdalna

Grupa Misie

CO ROBIMY W MAJU?

- rozbudzanie zainteresowania potaciami historycznymi;

- zapoznanie poprzez literaturę z symbolami narodowymi i treściami patriotycznymi;

- wyrażanie siebie w tańcu, pieśni, ruchu i wytworach plastycznych;

- nabywanie umiejętności przedstawiania się;

- zapoznanie z różnymi środami transportu;

- wypowiadanie się na temat członków rodziny;

- recytowanie wierszy z pamięci.