Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach, ul. Sokolska 25

 

Nawigacja

Edukacja zdalna

Grupa Misie

CO ROBIMY W KWIETNIU?

- poszerzamy wiedzę na temat tradycji wielkanocnych;

- poznajemy budowę jaja kurzego;

- rozpoznajemy i nazywamy figury geometryczne;

- porównujemy liczebność zbiorów;

- rozpoznajemy i nazywamy zwierzęta mieszkające na wsi;

- zdobywamy wiadomości na temat ekologii;

- poszerzamy wiadomości na temat książek