Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach, ul. Sokolska 25

 

Nawigacja

Edukacja zdalna

Grupa Misie

CO ROBIMY W MARCU?

- poznawanie zasad zdrowego żywienia;

- wypowiadanie się na forum grupy;

- czerpanie radości z zabaw;

- poznawanie charakterystycznych cech wiosny;

- doskonalenie umiejętności przeliczania;

- rozbudzanie zainteresowania przyrodą morską.