Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach, ul. Sokolska 25

 

Nawigacja

Edukacja zdalna

Grupa Misie

CO ROBIMY W LUTYM?

- przeprowadza proste ekperymenty z balonami;

- łączy przedmioty w pary;

- poznaje Wisłę jako najdłuższą rzekę w Polsce;

- rozpoznaje i nazywa polskie symbole narodowe;

- tworzy prace plastyczne;

- poznaje znaczenie słów rzeźba i sztuka;

- rozbudza zainteresowanie sztuką.