Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach, ul. Sokolska 25

 

Nawigacja

Edukacja zdalna

INFORMACJE DYREKTORA

WAŻNE - PŁATNOŚĆ

UWAGA RODZICE.

NA RACHUNEK INDYWIDUALNY DZIECKA PROSZĘ DOKONYWAĆ WPŁAT  ZA ŚWIADCZENIA WYKRACZAJĄCE POZA PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

ORAZ ZA ŻYWIENIE DZIECKA.

PROSZĘ NIE WPŁACAĆ NA WSKAZANE KONTO NALEŻNOSCI

ZA PŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE.

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAM, ŻE PŁATNOŚCI  ZA PRZEDSZKOLE NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 10 KAŻDEGO MIESIĄCA ZA DANY MIESIĄC