Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach, ul. Sokolska 25

 

Nawigacja

Edukacja zdalna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH Klauzula informacyjna RODO dla Rodziców Klauzula informacyjna – monitoring   Statut MP 45 O naszym przedszkolu Podstawa programowa Koncepcja Przedszkola Wizja przedszkola Zasady dobrej współpracy Ramowy rozkład dnia

Nasze przedszkole

Zasady dobrej współpracy

ZASADY DOBREJ WSPÓŁPRACY:

 1. DZIECKO PRZYPROWADZAMY DO PRZEDSZKOLA NAJPÓŹNIEJ DO 8.30 ODBIERAMY NAJWCZEŚNIEJ O 14.45.
 2. PRZYPROWADZAJĄC DZIECKO ZOSTAWIAMY JE POD OPIEKĄ OSOBY DYŻURUJĄCEJ, NIE WCHODZIMY Z DZIECKIEM DO SZATNI – UCZMY NASZE DZIECKO SAMODZIELNOŚCI.
 3. ODBIERAMY DZIECKO NA PÓŁPIĘTRZE Z RĄK OSOBY DYŻURUJĄCEJ PO UPRZEDNIM WYWOŁANIU NASZEJ POCIECHY PRZEZ DOMOFON.
 4. PŁATNOŚCI REGULUJEMY W TERMINIE WSKAZANYM W UMOWIE – W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW, O ZWŁOCE POWIADAMIAMY DYREKTORA LUB SAMODZIELNEGO REFERENTA.
 5. NIE PRZYNOSIMY DO PRZEDSZKOLA ŻADNEGO JEDZENIA, PICIA A PRZEDE WSZYSTKIM GUMY DO ŻUCIA.
 6. KONTAKTY Z NAUCZYCIELKAMI PO WCZESNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ NA SPOTKANIE.
 7. OSOBY Z PERSONELU TECHNICZNEGO NIE SĄ UPOWAŻNIONE DO ROZMÓW O DZIECIACH – WSZELKIE PYTANIA TYLKO DO NAUCZYCIELEK GRUP ( PO GODZINACH ICH PRACY).
 8. NIE PYTAJCIE PAŃSTWO CODZIENNIE JAK WASZE DZIECKO SIĘ ZACHOWYWAŁO – W RAZIE KONIECZNOŚCI NAUCZYCIELKA SAMA PAŃSTWA POPROSI.
 9. PROSZĘ CZYTAĆ OGŁOSZENIA DYREKTORA WYWIESZANE NA GAZETCE.
 10. PROSZĘ ZAOPATRZYĆ SWOJE DZIECKO W CHUSTECZKI HIGIENICZNE.
 11. WSZELKI UWAGI I SPOSTZREŻENIA ZGŁASZAMY NATYCHMIAST DO NAUCZYCIELKI W GRUPIE  LUB DO DYREKTORA.
 12. BEZWZGLĘDNIE PAMIĘTAĆ PROSZĘ O AKTUALIZOWANIU NR TELEFONÓW.
 13. PROSZĘ AKTYWNIE UCZESTNICZYĆ W ŻYCIU PRZEDSZKOLA NIE TYLKO W TRAKCIE SPOTKAŃ  „PRZY KAWIE”, NA ZAJĘCIACH OTWARTYCH MACIE PAŃSTWO MOŻLIWOŚĆ ZOBACZYĆ JAK WASZE DZIECKO SIĘ ROZWIJA, JAK PRACUJE W GRUPIE.
 14. ROZMAWIAJMY Z DZIECKIEM O PRZEDSZKOLU , TAK SAMO ISTOTNE JEST CZEGO SIĘ NAUCZYŁO JAK TO CZY ZJADŁO OBIAD.
 15. WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAJMY OD RAZU, DBAJMY WSPÓLNIE O MIŁĄ ATMOSFERĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU.

 

I PROSZĘ PAMIĘTAĆ !

KAŻDE DZIECKO JEST WYJĄTKOWE , PROSZĘ NIE PORÓWNYWAĆ SWOJEGO DZIECKA Z INNYMI, KAŻDE ROZWIJA SIĘ W SWOIM WŁASNYM TEMPIE,

POMAGAJMY  NASZYM DZIECIOM OSIĄGNĄĆ SUKCES.