Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach, ul. Sokolska 25

 

Nawigacja

Edukacja zdalna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH Klauzula informacyjna RODO dla Rodziców Klauzula informacyjna – monitoring   Statut MP 45 O naszym przedszkolu Podstawa programowa Koncepcja Przedszkola Wizja przedszkola Zasady dobrej współpracy Ramowy rozkład dnia

Nasze przedszkole

Wizja przedszkola

MISJA I WIZJA  PRZEDSZKOLA

   Każdy może osiągnąć sukces.

   Przedszkole miejscem, które wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych    i artystycznych.