Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach, ul. Sokolska 25

 

Nawigacja

Edukacja zdalna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH Klauzula informacyjna RODO dla Rodziców Klauzula informacyjna – monitoring   Statut MP 45 O naszym przedszkolu Podstawa programowa Koncepcja Przedszkola Wizja przedszkola Zasady dobrej współpracy Ramowy rozkład dnia

Nasze przedszkole

Koncepcja Przedszkola

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

    

Przedszkole przede wszystkim:

§ ma być placówką aktywnego rozwoju dziecka, jego osobowości, umiejętności oraz talentów
§ ma wychowywać  człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesu
ma rozwijać  umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę,  formy teatralne, taniec, sztuki plastyczne;
program przedszkola ma być ukierunkowany na dziecko i jego potrzeby
ma być placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców;
ma promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym;