Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach, ul. Sokolska 25

 

Nawigacja

Edukacja zdalna

Grupa Misie

CO ROBIMY W LISTOPADZIE?

  • nazywa swoje miejsce zamieszkania
  • poznaje wybrane zasady bezpieczeństwa na drodze
  • nazywa i rozpoznaje wartości związane z szacunkiem do kraju i innych ludzi
  • wykonuje prace plastyczne w zespole i samodzielnie
  • dostrzega wartości estetyczne płynące z konaktów z naturą
  • rozróżnia prawą i lewą stronę
  • buduje wypowiedzi na dany temat
  • śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru
  • dba o bezpieczeństwo podczas zabaw w sali i w ogrodzie
  • podnosi świadomość własnego ciała