Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach, ul. Sokolska 25

 

Nawigacja

Edukacja zdalna

 • BAL KARNAWAŁOWY

  BAL KARNAWAŁOWY

 • BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

                                                          BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

 • PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI Z RODZICAMI/ OPIEKUNAMI PRAWNYMI

             

   1.Rodzice w przypadku skorzystania z usług przedszkola są zobowiązani do  pozostawienia   aktualnego

    numeru telefonu oraz adresu mailowego.

  2.Rodzice w przypadku skorzystania z usług przedszkola i pozostawienia dziecka pod opieką w placówce

     są zobowiązani do  każdorazowego odbierania telefonu  z przedszkola.

  3.W sytuacji losowej gdy rodzic nie odbierze telefonu zobowiązany jest do niezwłocznego oddzwonienia.

  4.W przypadku wystąpienia u dziecka podczas pobytu w przedszkolu oznak choroby Rodzic jest

     natychmiast informowany o zaistniałej sytuacji telefonicznie i jest zobowiązany do niezwłocznego tj. do

     1 godz.  odbioru dziecka z placówki licząc od momentu przekazania  informacji o stanie zdrowia dziecka.

  5.Komunikaty mogą się również ukazywać na stronie www przedszkola.

  6.Z Przedszkolem Rodzic może kontaktować się wykorzystując:

  1. Telefon:   32/2599087
  2. Pocztę elektroniczną: miejskie45@gmail.com

  PROSZĘ POBRAĆ I WYPEŁNIĆ

  OSWIADCZENIE-SZYBKA_KOMUNIKACJA_Z_RODZICAMI.docx