Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach, ul. Sokolska 25

 

Navigácia


  Nasze przedszkole

  Rok szkolny 2014/2015 kalendarium

   

  ROK SZKOLNY 2014/2015    

   

  Przedszkole jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00.

  Praca wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcza prowadzona będzie w czterech oddziałach:

  • Oddział pierwszy -  MISIE - sala nr 4,

  Nauczyciele: mgr Mariola Wawrzyńska, mgr Iwona Machnik,

  pomoc nauczyciela: Mariola Leciak, obsługa: Zenona Stokłosa

  • Oddział drugi – MOTYLKI - sala nr 6,

  Nauczyciele: mgr Beata Iwaniuk, mgr Katarzyna Szpruta, obsługa: Małgorzata Wojciechowska

  • Oddział trzeci – BIEDRONKI - sala nr 10,

  Nauczyciele: mgr Jagoda Kunik, mgr Małgorzata Zając, obsługa: Maria Kunicka

  • Oddział czwarty – GWIAZDECZKI - sala nr 13,

  Nauczyciele: mgr Monika Dubiel, mgr Katarzyna Zaleś, obsługa: Teresa Czubak

   

  Specjaliści:

  mgr Beata Przybyłowska – psycholog

  mgr Katarzyna Szymonek – logopeda

  mgr Anna Polaczek – katechetka

  mgr Joanna Tracz - rehabilitant

   

  Rok szkolny : 

  Ferie zimowe w naszym województwie: 2-15.02.2015

  Przerwa wakacyjna: 

   

  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015

  ustalone  przez  Ministra Edukacji Narodowej:

   

  I. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obnizenie wieku szkolnego do lat 6.

  II. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oswiatowych.

  III. Podniesienie jakosci kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

   

  1. W zakresie ewaluacji

  • ewaluacja całościowa
  • ewaluacja problemowa w obszarach:
  • "Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej" i "Zarządzanie"
  • "Procesy zachodzące w placówce/szkole" i "Funkcjonowanie w środowisku lokalnym"
  • Ewaluacje problemowe w obszarach wybranych przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego.

  2. W zakresie kontroli:

  • Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego"
  • "Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w publicznych przedszkolach".

   

  KALENDARIUM:

  Wrzesień:

  • Dzień Przedszkolaka 19.09
  • Sprzątanie Świata 22.09.2014
  • Jesienna sesja zdjęciowa

  Październik:

  • Dzień KEN 14.10.2014

  Listopad:

  • zajęcia otwarte dla rodziców „jesienne zabawy” (w terminie ustalonym przez wychowawców grup)
  • zebranie z rodzicami podsumowujące wstępna diagnozę SGS i GE-5
  • Biesiada Śląska 25 - 26.11.2014

  Grudzień:

  • Barbórka 04.12.2014
  • Mikołajki
  • Udział w akcji charytatywnej „Góra grosza”
  •  spotkania świąteczne

  Styczeń:

  • Dzień Babci i Dziadka
  • Bal karnawałowy

  Luty:

  • Ferie – zorganizowanie czasu dla dzieci przebywających w przedszkolu

  Marzec:

  • powitanie wiosny

  Kwiecień:

  • Wiosenna sesja zdjęciowa + tablo dla starszaków
  •  spotkania świąteczne

  Maj:

  • festyn rodzinny dla wszystkich rodziców i dzieci

  Czerwiec:

  • pożegnanie starszaków

   

  Cały rok współpraca ze środowiskiem lokalnym:

  • Szkoła Podstawowa nr 10
  • wspólne zajęcia plastyczno - dydaktyczne
  • MOPS
  • monitorowanie obecności dzieci objętych opieką społeczną
  • pomoc w uzyskaniu dopłaty do wyżywienia dzieciom w trudnej sytuacji życiowej
  • Biblioteka Miejska filia nr 11
  • lekcje czytelnicze
  • zbiórka i przekazanie do biblioteki książek dla dzieci
  • zabawy plastyczne
  • spotkania tematyczne
  • Ognisko Muzyczne „Amadeusz”
  • lekcje muzyczne,
  • oprawa uroczystości przedszkolnych
  •  organizowanie na terenie przedszkola koncertów muzycznych w wykonaniu  uczniów ogniska
  • Dom Kultury „Koszutka”- uczestnictwo w konkursach plastycznych
  • przedstawienia teatralne
  • projekcje filmowe
  • Teatr Ateneum
  • lekcje teatralne dla dzieci
  • udział w spektaklach
  • Klub Osiedlowy "Centrum"